Nieuwe Bolwerk
website onderweg

Bolwerk is een plek op het kruispunt van jongeren, ondernemen en kunst. Ontmoeting, creatie en verwondering staan centraal in de werking. In elk van de projecten waar Bolwerk initiator, creator of partner is komen één of meerdere van deze pijlers terug. 

A.A.P. (Atypisch Atelier Publiek) is de werkplaats, de publieksplek en de uitvalsbasis van Bolwerk.

In de werkplaats bedenkt, ontwerpt en creëert Bolwerk interventies voor de publieke ruimte. Installaties, producties en voorstellingen zien er het licht, evenementen worden er bedacht. De gemaakte concepten worden getest en daarna uitgerold in Vlaanderen, België of Europa. Er is ook plek voor andere collectieven of individuen. Bolwerk steunt jonge makers die actief zijn op straten en pleinen onder de noemer Bascule. Bolwerk wil een werkplek voor creatieve interventies in de publieke ruimte installeren. 

De publieksplek is het labo van Bolwerk: een inspirerende vrijhaven voor ecologische, artistieke, economische en sociale experimenten. Een zoektocht naar vernieuwende connecties tussen makers, producten en burgers. Via Jongbloed is er extra aandacht voor jong talent. Een park en een overdekt forum met de verrassende A.A.P. Bar vormen het speelterrein. 

Bolwerk heeft aandacht voor duurzaamheid, ambacht, technische kunde, ondernemerszin en participatie.

sep

Hou me op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg alle Bolwerk nieuws in jouw mailbox én een bericht als de nieuwe website online staat.

sep

Contacteer Bolwerk Open AAP Flyer