Creatie, Ontmoeting & Verwondering

Gelijkgestemden die samen een idee willen realiseren, kunnen elkaar bij Bolwerk vinden, inspireren of ondersteunen. De klemtoon ligt op creatief makerschap met het grote, ingerichte atelier als belangrijkste tool. Iets creëren hoeft echter niet altijd een tastbare vorm aan te nemen, het kan ook een ervaring of beleving zijn.

Elk project waar Bolwerk bij betrokken is, stimuleert ontmoeting. Ook de Bolwerk Bar is een ontmoetingsplaats voor wie onder de mensen wil zijn. Mensen komen er met elkaar in contact, artiesten vinden er een publiek voor hun creaties. Via Jongbloed, onze jongerenwerking, verbinden we jongeren met artistieke interesses en leeftijdsgenoten met eerder technische skills.


In onze eigen producties/projecten en die voor externe opdrachtgevers, staat verwondering centraal. We maken producties die tot de verbeelding spreken en geven vorm aan de meest fantastische ideeën. Ook bezoekers van de Bolwerk site raken geïnspireerd en zijn verwonderd over wat we er doen en hoe we het doen.

Netwerk optrekken

Bolwerk werkt verbindend: het artistieke, het sociale, jeugdwerk en onderwijs vloeien naadloos in elkaar over. We kiezen ervoor om duurzame relaties op te bouwen met partners die net als ons beseffen dat de nood aan transitie groot is. Ook voor onze leveranciers leggen we de lat hoog.

Duurzaam opereren

Bolwerk draagt ecologie en duurzaamheid hoog in het vaandel. We gebruiken recuperatiematerialen, onderhouden een gemeenschappelijke tuin, stimuleren afvalarme events met een korte keten aanbod, gebruiken cargofietsen voor boodschappen en transport,... Beslissingen nemen we in samenspraak met bestuurders en vrijwilligers.

Eigenaarschap stimuleren

Voor Bolwerk is het van belang dat wie betrokken is bij de organisatie mee beslist en mee de koers bepaalt. Het bewaken van de doelstellingen, waarden en principes is dus ook een gedeeld goed.

Cultureel ondernemen

De werking is niet structureel gesubsidieerd voor personeels -of werkingssubsidies. Bolwerk werkt met projectsubsidies van de provincie, de Vlaamse Overheid, de Koning Boudewijnstichting en andere. Er is een jaarlijkse infrastructuursubsidie vanuit de stad Kortrijk. Eén derde van het jaarbudget bekostigt Bolwerk via toelages. De andere middelen genereert de organisatie op eigen houtje via het atelier, publiek huis en productiehuis.

Bolwerk is maat van vele dingen.
Een ruig oord. Een veilige plek.
Het ligt ver buiten. Maar ook dicht van binnen.
‘t Volgt de seizoenen.
Nooit de klok van snel verdienen.

Bolwerk verwondert mensen en ook steeds wij.
De lui die vechten maken vrij.

Vrij voor elkaar of boos op elkaar.
Verliezen of gevonden.
Het ligt dicht bij elkaar.

Bolwerk is ontmoeten en zelf dat moet er niet.
Het volgt het ont-moeten en kiest voor elkaar.
‘t Leven is er beginnen en ook nooit rap klaar.
Dus is het er rustig, zelf met heel veel lawaai.

Bolwerk verwondert mensen en ook steeds mij.
Al die wil leren is er vrij.

Tijd voor elkaar en voor iedereen tijd.
Delen en winnen.
Dat volgt vaak op elkaar.

Bolwerk is vertoeven. Met goesting en vlijt.
’t Vinden is makkelijk, er is een manier.
Zoek het in vragen en volg de rivier.
Dan kom je er thuis, zelf zonder papier.

Bolwerk doet iets met mensen en ook iets met jij.
Wie kan kiezen wordt pas vrij.

Worden is maken, ook al is het heel klein.
Dit is onze missie: schoonheid vinden
in het bolwerk zijn.

- Bart Rogé


  • Over Bolwerk pierre v2
    © Pierre Oosterlynck