Bedenken, Ontwerpen & Maken

Het atelier is het hart van Bolwerk. In de maakplek bedenken, ontwerpen en creëren we van alles en nog wat. Van niets maken we iets. Het is een hands-on atelier waar we met tastbare materialen aan de slag gaan. Hier verzinnen we de artistieke installaties voor de Bolwerk producties, bouwen we mega droogovens voor de Bolwerk Tuin, fabriceren we meubilair voor de Bolwerk Bar, transformeren we afgedankte karren tot verrukkelijke woonwagens, scheppen we een mechanische reuzenpop,... Niets is onmogelijk: DIY tot de zesde macht!

  • Atelier I def

Beeldend atelier

Doorheen de jaren is het atelier de motor van de organisatie gebleken. In het experimentele jongerenproject Cirque de Volonté (2005) kwam het beeldend atelier op de voorgrond. Het was het eerste project van Bolwerk dat jongeren samenbracht om te creëren. Jean Tinguely, Alexander Calder en La Machine inspireerden zestig jongeren uit heel Vlaanderen om een nomadische en muzikale circusvoorstelling te creëren.

Constructie atelier

In het atelier, geleid door Servaas, ontwikkelt zich de typische Bolwerk signatuur. No nonsens, esthetisch, functioneel en duurzaam. Aan de basis ligt de goesting om te maken, om te bouwen, om te creëren. Het beeldend atelier wordt een constructie atelier met aandacht voor ambacht, techniek en recuperatie van materialen.

Bolwerk voert via het atelier enkele grote constructie-opdrachten uit: de mobiele Uitwijken karavaan, het woonwageneiland in La Petite Fabriek, de poëtische reus voor GoneWest, de nieuwe Kortrijkse stadsreus,...

Mensen met diverse talenten passeren doorheen de jaren de revue als freelancer, op vrijwillige basis of als beroepskracht.

  • Atelier III def

Creatie -en productiehuis

Het atelier ontwikkelt zich ondertussen ook als een volwaardige pijler in de uitbouw van Bolwerk als creatie -en productiehuis. Bolwerk experimenteert en ontwikkelt gaandeweg met verschillende producties een eigen artistiek universum. Sommige producties zijn bedacht en gemaakt in samenwerking met externe professionele actoren uit de kunstensector, andere maakt Bolwerk op eigen houtje.

Er is een oprechte keuze om ambachtelijk te werken met tastbare materialen. Elke productie is sfeerscheppend en opgebouwd rond een installatie. Vaak interactief en met een hoge graad van beleving, kwalitatief en vernieuwend. De publieke ruimte als bühne is een constante. Elke productie combineert ambacht, techniek en esthetiek. Deze combinatie zorgt voor connectie met het publiek en schept verwondering.

Dit artistieke proces is een constante zoektocht naar de ontwikkeling van een eigen beeldtaal die zich ontwikkelt op basis van theatrale interventies en installaties, dramaturgie en scenografie.

  • Atelier II def
  • Atelier IIII def

Uitwisseling

Bolwerk zet via het atelier in op ondersteuning van (jonge) makers binnen de creatieve sector met een zwak voor de publieke ruimte. We bieden expertise en een uitgerust atelier voor de constructie en creatie van artistiek-technische installaties. Artistieke uitwisseling staat hierbij centraal, er is ruimte om te groeien, te experimenteren. De Jongbloed-werking, ontstaan vanuit deze filosofie, wil vrijwilligers actief betrekken bij het atelier. Via open werkmomenten leren ze het ontwerp -en maakproces van dichtbij en in de praktijk kennen.

Maar ook professionele makers of compagnieën kunnen via de residentieplek voor langere tijd aan de slag in het atelier. De bedoeling is om zo een ontmoetingsplek te zijn voor makers, constructeurs en artiesten.