DE BOLWERK BAR IS TERUG! ELKE DONDERDAG & VRIJDAG VANAF 15U!

  • Step by step hero def
Terug naar overzicht

Step by Step

Interreg 2-Zeeën project

Dit project werd goedgekeurd en wordt gefinancierd door het EU Interreg 2 Zeeën Programma 2014-2020, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Step By Step (SBS) is een grensoverschrijdend partnerschap met tien organisaties uit het VK, Nederland, Frankrijk en België.

ONLINE SLOTCONFERENTIE - VRIJDAG 8 OKTOBER

Het is zover! De slotconferentie van het Interreg 2 Seas Mers Zeeën project Step by Step.

Op zoek naar een innovatieve methodiek om te werken rond gezondheid en activering in je buurt of organisatie?
Mis dit niet!

Schrijf je gratis in via dit inschrijvingsformulier!

KORTE BIO

Step by Step is een samenwerkingsverband van 10 relevante spelers en onderzoeksinstituten in het sociale domein uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland en richt zich op het activeren van geïsoleerde mannen van alle sociale achtergronden en stimuleert hen door middel van het Men’s Shed model tot het bijwonen van informele ontmoetingen en activiteiten voor alle achtergronden en leeftijden.

Het SBS project heeft met 80 groepen (Men’s Sheds) gewerkt uit de deelnemende landen. Dit leverde de input voor een aanzienlijke hoeveelheid data ten behoeve van het onderzoek van de Universiteit van Chichester.

Door het Men’s Shed programma verbetert de mentale en fysieke gezondheid van de deelnemende mannen significant. Uiteindelijk stelt dit mannen in staat om, ondersteund door employment coaches, de stap naar betaald werk te kunnen zetten.

Het project is een succes geworden en de academische partners hebben dit recent wetenschappelijk aangetoond.

De resultaten van het project worden gedeeld via dit online seminar op vrijdag 8 oktober 2021 van10u30 tot 13u00.

  • SBS save the date

Opzet van Step by Step

Step by Step ondersteunt mannen met een slechte gezondheid en/of sociaal isolement. Het project helpt hen uit het isolement te breken door handvatten aan te reiken voor een gezonde sociale participatie of actieve betrokkenheid op de arbeidsmarkt. Het ultieme doel bestaat erin om duurzame en positieve veranderingen bij de doelgroep teweeg te brengen.


De primaire doelgroep bestaat uit mannen die mogelijk sociaal geïsoleerd zijn en kampen met een problematische (geestelijke) gezondheid. Het project staat echter ook open voor vrouwen om gebruik te maken van de nieuwe SBS-diensten.


Achtergrond van het project

Er is wetenschappelijk bewijs dat mannen minder makkelijk gezondheidsproblemen aanpakken. Zelfmoordcijfers bij mannen nemen in heel Europa toe. Werkloosheid, sociaal isolement en een slechte (mentale) gezondheid zijn belangrijke oorzaken. Zowel depressies als andere (geestelijke) gezondheidsproblemen blijven onder de radar.

  • Step by step V dees def

Er is bewijs dat mannen minder vaak de huisarts, tandarts of apotheek bezoeken. Ze maken ook minder vaak gebruik van preventieve controles zoals mondgezondheid, zicht en andere screenings. Dit heeft nadelige gevolgen voor hun eigen gezondheid, hun gezinnen en gemeenschap, maar ook voor werkgevers en de nationale gezondheidsbegrotingen.

Outreachend werken door projectpartners toont aan dat een andere aanpak vereist is om mannen te bereiken. Vanuit die vaststelling wil het SBS-project deze zaken realiseren:

• een model om de mentale en fysieke gezondheid en het welzijn van mannen te verbeteren via een shed (gemeenschapsruimte, atelier) waar mannen elkaar ontmoeten, nieuwe vaardigheden leren en deelnemen aan praktische activiteiten

• 94 nieuwe sheds ontwikkelen die het model implementeren

• een nieuw model van gemeenschapsgezondheidszorg testen voor mannen en kwetsbare groepen

• een digitale tool ontwikkelen om mannen met elkaar in contact te brengen om hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren

• een Health Champion trainingsprogramma creëren door en voor shedders

• een Employment trainingsprogramma voor soft skills (motiverende interviews, empowerment,...) ontwikkelen die kansen op de arbeidsmarkt verhoogt

Step by Step & Bolwerk

De match is niet evident: dit project is een erfenis van Stal13. Voor de periode 2015 tot en met 2019 sloot Bolwerk een convenant met OCMW Kortrijk om Stal13 te ontwikkelen. Stal13 is een sociale opknapperij: een atelier waar mensen die op zoek zijn, een kans krijgen om mee te werken. Nadat ze een periode hebben meegewerkt, is dit voor de gasten een opstap naar een opleiding of betaalde tewerkstelling. In Stal13 worden afgedankte meubelen opnieuw bruikbaar gemaakt en omgetoverd naar unieke stukken die te koop zijn. Stal13 biedt ook de mogelijkheid om je eigen meubel te laten opknappen.

Omdat Stal13 in de praktijk doet wat het SBS-project beoogt, werd gevraagd om projectpartner te worden in het Europese project. Eind 2019 werd Bolwerk door het OCMW bedankt voor bewezen diensten. Het Stal13 atelier werd ingekapseld in de dienst activering van het OCMW. Het atelier werkt nog steeds mee aan het SBS-project. Net voor de convenant afliep, haalde Bolwerk alles uit de kast voor de inrichting van het sociaal restaurant VORK.

Ondertussen startte Bolwerk binnen de werking een eigenshed op. In deze shed werken we in hoofdzaak rond de tuin en ambachten. Via de tuin betrekken we vooral jongeren (in een kwetsbare situatie) door samen te werken met welzijnsorganisaties.

The Health and Europe Centre is de hoofdpartner voor het project. De projectpartners zijn Kent County Council (UK), Hampshire County Council (UK), University of Chichester (UK), Bolwerk (BE), Wattrelos Association of Community Centres (FR), ADICE – Association for the development of citizen and European initiatives (FR), Community Centre Jean Ferrat Arques (FR), Community Centre De Mussen (NL) en Wellbeing People (UK).


De grensoverschrijdende uitwisseling door middel van focus groups, steer group meetings en crossborder samenwerkingen garandeert dat de outputs van het project toepasbaar zijn in de verschillende Europse regio's en landen. De universiteit van Chichester zorgt voor een wetenschappelijk onderbouwde evaluatie van het project. Hieronder kan je de belangrijkste legacy documenten downloaden.

  • Step by step vork def
    Bolwerk creatie

    voor VORK

  • Step by step flyer lentekuis dees def